Camilla Martinsen

Camilla Martinsen

Trafikklærer

994 22 615

camillamartinse@gmail.com

Dag Tunhøvd

Dag Tunhøvd

Trafikklærer

918 33 009

dagtunhovd@gmail.com

Emma Evjen

Emma Evjen

Faglig leder

976 31 902

emmaevjen@gmail.com

Gunnar Breen

Gunnar Breen

Trafikklærer

909 89 400

ghe-bre@online.no

Jon Lystad

Jon Lystad

Trafikklærer

906 83 534

jonlysta@gmail.com

Laila Bomo

Laila Bomo

Kontoransvarlig

908 52 304

l-bomo@online.no

Marius Melgård

Marius Melgård

Faglig leder

954 56 996

marius_melgaard@live.no

Mathilde Bjørnstad

Mathilde Bjørnstad

Trafikklærer

452 12 177

mathilde_bjornstad@outlook.com

Torkel Røsten

Torkel Røsten

Trafikklærer

481 83 384

alfa.aarnes@gmail.com

Tove Merete Årbogen

Tove Merete Årbogen

Trafikklærer

918 33 004

mokkagreip@hotmail.com

Ta kontakt

Adresse

Pakkhusgata 5

2150 Årnes

63 90 19 19

alfa.aarnes@gmail.com